A-Förenings grundfunktioner är kostnadsfria, det man betalar för är tilläggstjänster om man utnyttjar dom. Dessa tilläggstjänster är enligt nedan.

A-Förening är under utveckling och just nu har vi bara email som är tillgänglig. Resterande tilläggstjänster är under utveckling och kommer att aktiveras utefter dom är färdiga att användas.

Betaltjänster

 •    SMS Utskick
 •    Emailutskick
 •    Automatisering av medlemshantering
 •    Digital medlemskort
 •    Koppling till bank
 •    Stöd för BG-Max fil import

Priser

 • 1kr/SMS
 • 0.20kr/st
 • Uppläggningsavgift: 1000kr Transaktionsavgift: 4% + 1.8kr
 • 3kr/medlem/år
 • Uppläggningsavgift: 500kr
 • Uppläggningsavgift: 500kr